pátek 7. ledna 2011

Peníze nebo zdraví?

Za posledních 20 let utratila Evropská komise přes bilion eur na řešení problémů e-zdraví, tedy problémů jako je EHR (electronic health record) nebo po česku elektronický zdravotní zápis či EZK. To číslo jsou čtyři evropské biliony, ne miliardy jak se dovíte na straně 4 tohoto oficiálního EU dokumentu.
  Teď si možná pomyslíte:  "Sláva, Brusel to zaplatí. Naše zdravotnictví nepřijde do bankrotu". Počkejte.   Na straně 20 toho 60ti stránkového dokumentu má stránku i Česká Republika. Dovídáme se že IZIP je celonárodní EHR systém, užívaný všemi relevantními 'stakeholders' =všemi těmi kterým o to jde. Tohle ale neplatí Brusel, ale naše, česká, VZP.
zdroj, detajly
Ty peníze nahoře zmíněně již byli utracené, to je "voda pod mostem". Nyní jde o peníze pro léta příští. Teď Evropa chce nejen EHR, ale IEHR = InterOperable Electronic Medical Records , tedy záznamy, které se dají číst v každé členské zemi.
Protože když si třeba zlomíte nohu při lyžování v Alpách, tak ten doktor v Rakousku může potřebovat data z vaší EZK.
    Člověk by čekal, že potřebné software teda objednají a rozdají všem členským státům. Ale komise neuvažují jako lidi, a tak zatím komise objednala 'EHR IMPACT study' které v jen 50ti stránkách definuje a analýzuje "conceptual framework", tedy jakési rámcové koncepty různých EHR systémů - i toho našeho. A letos v březnu budou v Bruselu mít
velko-konferenci , o tom jak užívat e-zdravotní technologie inteligentně .
 Francie má celonárodní pojištění a jejich
(DMP) dossier médical personnel by měl stát 10 bilionů €. To zahrnuje i software pro kanceláře lékařů.
Francouzká zdravotní karta má čip, a mohlo by se zdát, že za ty biliony získali náskok, ale neukvapujte se ve svém úsudku.Není to tak jednoduché.
  "Čip je zastaralá technologie."
říká MUDR. Hronek ze společnosti IZIP, v v Medical tribune a  vysvětluje:
 "V době, kdy jsme s touto myšlenkou přišli, se upínaly naděje k čipovým kartám.... Internet otevřel novou dimenzi, umožnil zapojit pacienta do hry a odstranit technologické překážky. V každém případě jsme byli první na světě..."Nejenže byli první, ale byli i natolik prozíraví, že si ten nápad, "uložit všechna data v centrální databázi" dali patentovat. Tady je ten patent z roku 2002 .
Firma IZIP tedy vlastní patent, a pro pojišťovnu VZP vyvíjí systém zdravotních knížek EZK.
Na od rozdíl VZP, jejíž správní radu jmenuje vláda a parlament,  IZIP je soukromá firma jejímž cílem je zisk. Co by se stalo, kdyby své akcie a služby nabídla i jiné pojišťovně?

Investovat, ale opatrně

 Aby VZP chránila své investice a získala kontrolu  'duševního vlastnictví', nejen již vyvinutého software, ale i patentu, plánuje šéf VZP, Mudr Horák, koupit v Lednu  30%  až 35% akcií IZIPu  .
Zdálo by se, že už je pozdě, po tom co VZP investovala přes billion CZK a vlastní jen 5% akcí společnosti..
 Mudr Pašek, šéf IZIPu, řekl:"Mám 2.5 milionů uživatelů

  mám tržní hodnotu tři miliardy. Proč já bych měl chtít od nějaké Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby za každou cenu,
de facto zadarmo vzala třetinu akcií?"
. Ale o prodeji uvažuje, dokonce za  nominální cenu, i když tržní hodnota, podle auditu, je mezi 1.5 až 3. miliardami .   Nákup se má uskutečnit letos v Lednu . Je hezké vidět že "mezi námi lékaři", si lide stále věří a chovají se jako gentlemani.
Pokud ten prodej akcií IZIP proběhne za nominální cenu, (tedy de facto zadarmo) tak by to mohla být ohromná koupě. Pokud by jiné pojišťovny chtěly (nebo musely) užívat EZK, mohly by si IZIP a VZP naúčtovat vyšší poplatky než platí šťastní pojištěnci VZP.   VZK si můžete otevřít zdarma, ale na provoz knížek VZP platí pojišťovna firmě IZIP 84 Kč  na osobu a rok, což dnes vyjde zhruba na 300 miliónů korun ročně. Ti šťastní by pak by pak mohli i dostávat 30 Kč , pokaždé když navštíví lékaře. Přece když to VZP koupí za peníze, které dostala od státu pro své pojištěnce, nemůže všechny ty zisky proplatit své správní radě a IZIPu v odměnách. Něco musí, jak říkával president Reagan  'trickle down', tedy prosáknout dolů i k prostému lidu, že ano?
A co ti ostatní občané? Klienti ostatních pojišťoven mohou v rámci různých marketingových promo akcí vyzkoušet  roční užívání EZK zdarma. Po uplynutí jednoho roku se klient sám rozhodne zda bude chtít zkušební používání EZK zrušit, nebo se stát pojištěncem Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Ty jiné pojišťovny si totiž nemohou nechat vyvinout jiný EHR systém, nebo ho dostat zdarma od EU, protože systém ukládání zdravotních dat do databáze a přístup k nim přes Internet je patentovaný, a patent vlastní IZIP a tu bude kontrolovat VZP.  Ty jiné pojišťovny, či jejich pojištěnci se asi budou bránit, ale čím víc Knížek už bude VZP mít, tím bude mít menší a menší smysl bude mít vynakládat další miliardy na jiné systémy. Prostě se asi přejde na již vyvinutý EZK systém.
 Česko tedy  asi skončí jako Francie a UK, a bude mít jeden EHR systém, ale u nás bude patřit ne státu, ale jedné z devíti pojišťoven. To proto,že u nás máme chytřejší podnikatele a naši politici moudře ponechali devět pojišťoven, aby si mohli konkurovat.

Uvažte ten potenciál

Nejde jen o osm českých pojišťoven, které budou muset platit. Patent je patent. Představuje světové prvenství. Když v letech 60-tých profesor Wichterle vynalezl 'měkké čočky', plynuly do Česka miliony dolarů ze všech zemí světa, z Japonska, USA, atd. (Jen krátce, bohužel, než to blbci prodali pod cenou do Ameriky).

"Je vůbec někde na světě podobný projekt?"
ptá se Muďr Hronek, šéf IZIPu, v Zdravotních novinách. A rozvádí:" V každém případě jsme byli první na světě. Dnes jsou podobné projekty v řadě dalších zemí. Evropský projekt epSOS, britská NHS, individuální projekty některých evropských zemí, ale i plánované zavedení zdravotních knížek Barackem Obamou, který nezakrývá, že se Evropou inspiroval. To vše jen dokládá, že jsme se vydali správnou cestou"
V tom, že nejen EU, ale i USA se vydaly na pouť za svatým grálem komputerisace zdravotnictví (e-Health) má pravdu.
 
 USA připravilo  $1,2 miliardy na EHRs
.  Přičtěte k tomu peníze, které připravila EU, všechny její členské země.
Zdá se , že celý svět, zase bude potřebovat nás patent!
 Tohle vypadá jako příležitost, kterou potkáte jednou za život! Honem, kde se dají koupit akcie IZIPu?
V Americe se to dělá jinak než v Evropě. Tam IT firmy vyvíjí software pro ordinace, kliniky a nemocnice. To software dělá všechno: Evidenci pacientů, předpisy na léky, účetnictví i rozhraní pro specializované přístroje a laboratorní testy. Ty EHR (nebo EMR), jakož i rozhraní pro různé pojišťovny, jsou jen další funkce, které se požadavkům na software přidávají. Tam těch pojišťoven mají taky několik, ale to neokopírovali oni od nás, ale spíš my od nich. Firmy užijí vlastní kapitál, nebo kapitál investorů, aby vyvinuly produkt a ten pak přinesou na trh.

 Ty firmy soutěží, soutěží o přízeň doktorů. Bojová fronta vede přes  ordinace.

 Doktoři nemají rádi formuláře a chlívky, do kterých MUSÍ vložit nějaké číslo. Teda, neradi je sami vyplňují. Nám, pacientům, vždy dávají dlouhé dotazníky. To je stejné, tady i tam ale  to se změní až budou EHR obecné používány, tady i tam. Nicméně, budou to doktoři, kteří rozhodnou, který systém je  dostatečně  snadný, a 'přátelský' a  který budou ochotni a schopni užívat.
V Americe, NASADQ je něco jako bursa pro malé, technologické společnosti. To jsou ty, které mohou vyrůst v giganty, jako to udělal  Google, a tak udělat ze svých akcionářů milionáře. IT společnosti, které pronikají na ten nový trh s EHR, trh s ohromným potenciálem pro zisky, nejspíš najdete registrované na této skoro-burse. (V Americe nemají  anonymní akcie "na doručitele", chudáčci :-).
Zde jsou z NASDAQ seznamu firem
vybrány ty, které dělají EHR software .  Je jich 274.

Uvažte i rizika.

Česká republika skutečně vynalezla podnikání bez rizika se solárními elektrárnami. Říkají, ze to byla 'direktiva z Bruselu', ale myslím, ze ji uskutečnili tvořivě. Tedy bez rizika pro podnikatele. Když to vláda špatné odhadne, tak to zaplatí spotřebitel. Co kdyby ti kluci imperialističtí, myslím  některé ty americké firmy, se zdráhali platit licenční poplatky, které IZIPu náležejí? Patent je globální záležitost. Buď jsme první na světě, a pak máme platný patent, a nebo nemáme nic. Když by USA neplatilo, tak asi ani Francie, a Anglie. A když ani Francie a Anglie, tak asi ani naše pojišťovny.
Museli bychom se asi soudit. USA přece země zákonů, spíše než vláda lidí. Ovšem IZIP na to peníze nemá. Kolik by takový soudní spor mohl stát? A ty peníze, které má VZP, reservní fond 3 miliard, jsou peníze na úhrady léčby pojištěnců, na platy lékařům a na léky. Není to  na rizikové podnikání. Mohla by IZIP vydat víc akcií? Možná bych jich měl koupit víc, teď, když je firma ještě malá a neznámá, jako kdysi byl Google? Ale jak moc je zkušená a ostřílená v konkurenčním boji?
Když  čtu výroky MUDrů Hrona, Paška, Horáka, a dalších, výroky jako

"Jakékoli zneužití dat je naprosto vyloučeno"
tak se divím jestli  tam mají aspoň jednoho zkušeného programátora, který by jim řekl, že "všude číhá nebezpečí". Síť počítačů která by byla 'naprosto bezpečná' ještě nebyla vynalezena. Pracuje se na tom. Taky by jim asi řekl o  společnosti Healtheon jejímž cílem bylo uchovávat EHR v centrální databázi a zpřístupnit je povolaným přes Internet.
  Založil ji James Clark, který do toho vrazil $16 milionů vlastních peněz.
Clark byl 'seriový podnikatel' - opakovaně založil společnost a když se dostala na bursu, a tedy se zhodnotila, shrábnul další miliony a  šel zas dál.
 Těch 16 milionů vydělal jako zakladatel své předchozí společnosti, zvané Netscape.  To byla společnost která vyvinula první komerční prohlížeč (browser). Je to část historie Internetu, na kterou starší odborníci rádi vzpomínají.

Nepříjemná pravda

Tento jeho nápad, užít Internet pro EHR, nebyl tak úspěšný jako jeho dřívější. Společnost
měla složitou historii. V roce 1999 se  sloučila se společností WebMD, převzala její jméno, a v roce 2003 konečně začala vykazovat mírný zisk. Přidala si i další aktivity , ale stále dělá i EHRs.  ZDE je graf ceny jejich akcií . Stále ještě jsou registrovaní na NASDAQ.
The Healtheon Corporation byla založena v roce 1995. Myšlenka to byla stejná, jako ta co popsali v tom českém patentu ti naši čeští mudrlanti.

 
  ..     Takže ten patent je neplatný? V Americe?
  
   Neplatný je i v Česku a jinde.  
Nemůžete vynalézt něco co už se někde užívá. I když o tom nevíte.  
       Ale,jakto  že jim ten patent vydali. Přece dělali nějakou rešerši!
   
  To se stává dost často. Zvlášť u softwarových patentů.       Hodně vydaných patentů u soudu neobstojí.   
      Tak co teď?.  
Možná dát inserát: "Prodám akcie. Značka : Levně! než se to rozkřikne?"
  
Pokrok, technologie, aplikace počitačů do zdravotnictví - tedy e-Health, se nedají zastavit.  Zdravotnictví, lékařská věda, činí ohromné pokroky a IT technologie v tom již hraje velkou roli. A ta role roste a poroste ještě rychleji.
Pro jeden příklad potenciálu IT technologie a EHRsů, klikněte si na konci tohoto článku na TED talk o geo-medicině: Nejen vaše dětské spalničky, ale i údaje o tom, kde jste v různých letech pobývali, budou částí vašeho EHR. Nejenže to nebudete muset vyplňovat pro každou kliniku, ale nebudete to muset vyplňovat vůbec. Už teď existuje aplikace pro Android mobily, která ten záznam míst vytvoří pomocí GPS - jen když to dovolíte, ovšem.  
Bude těch aplikací a nových přístrojů,  tolik, že žádná IT firma, ani malá, ani velká nebude mít monopol. Software, který vyhraje, a vytvoří základ na němž se bude dál stavět, bude asi
  'open source' neboli FOSS , které dovoluje společnostem spolupracovat, rozšiřovat a zlepšovat základní programy.
Naskýtá se tedy otázka, zda každá z devíti českých pojišťoven by měla vyvinout vlastní EHR systém, a nebo jestli, jako ve Francii, Kanadě a UK, by vláda měla financovat
jeden národní systém. Naskýtá se ovšem také otázka, zda každá z EU zemí by měla vyvíjet vlastní národní systém. Je to složité (víc než si myslíte): Brusel také vyjednává spolupráci s americkým  Ústavem národního zdraví (NIH)

Proto je ta konference, v březnu, v Bruselu, tak důležitá.  Vybere normy a standardy , které nejen zajistí inter-operability, ale také omezí zbytečné duplikace úsilí. Bude vybírat z již existujících ISO  norem  ale také z ze standardů mezinárodních
   profesionálních organizací v oboru medicínské informatiky, neboli e-health.

Závěr

  Pokud jste pojištěncem VZP, ale nechcete riskovat peníze, které jste si odváděli pro případ nemoci, máte několik řešení.
Jára Cimrman by řekl:  Ovčané,   nemusíte být ovce :  Spalte své zdravotní knížky. Pokud vás někdo zastaví na ulici a nabídne Vám si jednu ZDARMA otevřít, nebijte ho, ani mu nedávejte falešná data. Vysvětlete mu, trpělivě ze jsou poctivější způsoby jak se živit. Bez spolupráce ovcí, se tato 
"Unikátní a patentovaná služba Elektronické zdravotní knížky (EZK)
[která] se stává standardem také u odborné zdravotnické veřejnosti "  nemůže prosadit. Druhé možné řešení je onen 'motor kapitalismu', totiž 'soutěž': Mate právo si vybrat zdravotní pojišťovnu. Můžete mít takovou, která podniká a riskuje, nebo takovou, která je  konservativní a přijímá nové technologie opatrně, podle toho jak moc jsou lékaři a pacienti ochotni je užívat, a po tom co  mezinárodní normy a standardy stanoví 'pravidla hry'.
 Soutěž, a risiko, které nese podnikatel, ne zákazník, je jak skutečný kapitalismus funguje. Nerozhoduje úředník, ale zákazník.
   To je druhé možné řešení risika. Vy máte svobodu volby lékaře, a lékař má svobodu volby IT systému, který mu vyhovuje.
Než se IZIP dostane do právních sporů o ten patent, i pacienti   mohou říci: "Děkujeme, odcházíme"  a přejít k jiné pojišťovně. Budou tak  mimo dosah podnikatelského talentu MUDr Horáka. Odborové pojišťovny mají správní a dozorčí rady volené ne jen vládou, ale i odbory a zaměstnavateli.
Jsou tedy pod kontrolou více 'přímé demokracie'. Proto asi zatím nepodnikají, nekupují IZIP ani jinou výdělečnou či prodělečnou IT firmu. Dělají co dělat mají, totiž platí za lékařskou péči. Svaz zdravotních pojišťoven ( SZP) má nejen seznam  pojišťoven, ale i fóra, kde  můžete vidět jak jsou pojištěnci spokojeni. Ale opatrně: Ne všechny pojišťovny jsou celonárodní  a než se přehlásíte, ověřte si zda váš lékař má smlouvu i s novou pojišťovnou. Přihlásit k nové pojišťovně se můžete jednou za rok, vždy na začátku čtvrtletí.

Odkazy - TED talks

TED talks (videa),  přinášejí přes Internet ZDARMA novinky ze světa technologie i umění:
 1. ZDE je popsáno jak si vybrat české titulky a český přepis a jak to funguje
 2. Geo-medicina To KDE žijete, může ovlivnit vaše zdraví.

  Samozřejmě nejsou žádné geopatogenní zony, nebo nebezpečí z mikrovln, ale
    kdyby přece jen na tom něco bylo, tato aplikace by to objevila a potvrdila. Jsou ale oblasti nezdravé a zamořené.
 3. Zavedení EHR v zemi může stát spoustu peněz, jako třeba v Kanadě, a nebo pakatel, jak to dokázala  nadace
    Baobab Health Trust pro  Malawi. Tam to TED fellow  Gerry Douglas to dokázal udělat  za $1 na osobu.  Ne ročně či měsíčně. To je jeden dolar a šlus. Ovšem využil již vyvinutých systémů. I EU be se mělo podívat jak to udělal.


      Tento článek je publikován s licencí    'creative commons'
  takže, můžete
      text vytisknout, rozdávat, i vystavit na svém webu, pokud uvedete odkud ho máte, a necháte ostatní taky tak kopírovat (=share  alike)
Odkaz na blog v Angličtině = English blog = goo.gl/fozSRb

Žádné komentáře:

Okomentovat